Background Image
google vs facebook ads

FACEBOOK ADS СРЕЩУ GOOGLE ADWORDS: КАКВО ДА ИЗБЕРЕМ?

Доскоро много рекламодатели съпоставяха Google AdWords и Facebook Ads като конкуриращи се методи. Дългогодишното съперничество между двете компании бе възприето като неопровержимо доказателство, че двете платформи са в пряка конкуренция помежду си, както и че е необходимо за бизнеса от всякакъв мащаб да направи трудно решение относно това коя платформа е подходяща за техните нужди; ГРЕШНО противопоставяне, което остава объркващо и подвеждащо за тези, които отскоро се интересуват от онлайн реклама.

Въпреки, че двете платформи често се позиционират като конкуренти, нищо не може да бъде по-далеч от истината в практически смисъл. Много фирми, използващи силните страни на рекламата в Google и Facebook Ads с цел максимална видимост и увеличаване на клиентите си, реализират повече продажби и успяват да намерят нови клиенти, прилагайки различни стратегии, които съответстват на функционалността на всяка платформа и виждат забележителна възвръщаемост на рекламните си инвестиции.

Преди да разгледаме съпоставката на Google AdWords и Facebook Ads, е изключително важно да се разбере основната разлика между двете рекламни платформи.

GOOGLE ADWORDS: PAID SEARCH

Google AdWords е най-големият и най-популярен PPC (pay per click – заплащане на клик) рекламна платформа в света. AdWords е толкова широко използван, той се превърна в синоним на термина „платено търсене“. Двата термина се използват взаимозаменяемо, въпреки че други платформи като Bing обяви подобен начин на работа.

Платено търсене се фокусира върху насочването на ключови думи и използването на текстови реклами в резултатите от въведените в търсачката фрази.

Всеки път, когато потребител кликне върху реклама, рекламодателят заплаща определена сума пари, оттам и името „заплащане-на-клик“. PPC наддаване и оптимизиране на офертите е сложна тема, и извън обхвата на това ръководство, но по същество: потребителите плащат за потенциала за намиране на нови клиенти, на база определени ключови думи и термини за търсене, които въвеждат в Google.

FACEBOOK ADS: PAID SOCIAL

Facebook Ads е отличен пример за това, което е известно като “платени социални,” или практиката на реклама в социалните мрежи. Има два вида рекламни позиции: В дясна колона (видими на Desktop версия) и директно в новинарския поток (Newsfeed):

GOOGLE ADWORDS И FACEBOOK ADS: КОЙ ВИД ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ?

И Google AdWords, и Facebook Ads са невероятно мощни рекламни платформи, които ще се погрижат за почти всеки тип бизнес. При оценяването на силните страни на всяко решение и потенциалните му приложения е видно също, че двете платформи трябва да се разглеждат като взаимно допълващи се, а не като конкуриращи се. Някои хора сравняват Facebook Ads с  дисплейната мрежа на Google и докато двете платформи имат някои прилики (очаквайте статия за приликите), развитието, което двете платформи са претърпяли независимо една от друга доказва, че AdWords реклама и Facebook реклама трябва да се използват заедно в обща кампания, а не да бъдат сравнявани с цел отпадането на едната.

Ако търсите отговорите на други въпроси, свързани с Вашата реклама, се обърнете към нас!