Background Image

FACEBOOK РЕКЛАМА

Facebook рекламата Ви дава възможност да достигнете до аудиторията, базирана на местоположение, възраст, пол, интереси и други. Редовната актуализация на информация относно това колко добре Вашите Facebook реклами се представят, в комбинация с правилното им разчитане от IT отдела ни позволява да оптимизираме максимално бюджета и успеха на кампаниите Ви.

СПОНСОРИРАНИ FACEBOOK ОБЯВИ МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯВАТ В ЕДНО ОТ ПЕТ РАЗЛИЧНИ МЕСТА ВЪВ FACEBOOK

  • Дясна колона (на Вашия новинарски поток – Newsfeed в десктоп режим);
  • Instant Articles;
  • В самия новинарски поток – Newsfeed;
  • На мобилния новинарски поток – Mobile Newsfeed;
  • Мобилни приложения;

Настройката може да бъде направена така, че рекламите да излизат на едно определено поле или да бъдат комбинирани няколко вида. В този избор можете да се консултирате с нас, за да получите най-оптимален резултат.

ПРИМЕРЕН НОВИНАРСКИ ПОТОК, СЪДЪРЖАЩ РЕКЛАМИ

facebook реклама

Рекламни полета в дясна колона на новинарски поток – Newsfeed

1. Реклама на компютърна техника
2. Реклама на магазин за обувки
– Потребителят е търсил компютри и обувки, затова Facebook изкарва предложения спрямо интересите на потребителя. Тези реклами са настроени да излизат в това поле.
– Тези полета се използват за реклама на сайтове. Те пренасочват потребителя от Facebook към сайта, който е в обявата.
– Видими са само на десктоп устройства.

Рекламни полета в самия новинарски поток:

3. Реклама на дрехи
– Потребителят е търсил дрехи онлайн, затова Facebook предлага сходни рекламни обяви, настроени да излизат в News Feed.
– Тези полета са видими както за десктоп, така и за мобилни устройства (телефони, таблети).
– Дават възможност за реклама както на Facebook страници (чрез спонсориран пост), така и на сайтове (с добра оптимизация).
Всеки вид реклама има много компоненти, които определят успеха на рекламата – текст, размер на изображението, процент на текст в изображението.

*Smart Media Group знае как точно трябва да изглежда Вашата Facebook реклама, за да бъде успешна и да увеличи интереса към Вас и продажбите Ви!