Background Image

стратегии

РЕКЛАМНАТА СТРАТЕГИЯ НА ДАДЕНА ФИРМА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОРЪЖИЕ ЗА УСПЕВАЕМОСТТА Й

Стратегиите се реализират чрез подходящи разнообразни методи или маркетингови подходи, участие в интернет и социалните мрежи, традиционната реклама в печата, радиото или телевизията.

Фирмите могат да избират между различните видове рекламни стратегии, като се използват различни методи или широка гама от маркетингови материали. Основната цел на всяка реклама е да направи връзка с клиента. Напълно възможно е дадена фирма да приложи дори няколко различни рекламни стратегии годишно.

SMART MEDIA GROUP ПРЕДЛАГА

  • Анализ на Вашите рекламни нужди (предишни кампании, оптимизиране на рекламата, съпоставка с кампаниите на конкуренцията)
  • Изготвяне на разнообразни стратегии според бюджета и Вашите виждания
  • Определяне на правилните акценти за кампаниите
цялостни-решения

Важно е да използваме доказани онлайн рекламни стратегии, за да донесем насочен трафик към Вашия уеб-сайт. Smart Media Group ще се нуждае от този трафик, за да можем да го превърне в реални потребители, увеличавайки продажбите Ви.

ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ

СЪЗДАВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ONLINE MIX, АДЕКВАТЕН ЗА КОНКРЕТНИЯ БИЗНЕС

Smart Media Group ще Ви помогне да преразгледате колко ефективно се управлява Вашият дигитален маркетинг в седем ключови области:

А. Стратегически подход
Б. Оценяване и подобряване процеса на изпълнение
В. Инвестиции в дигитален маркетинг
Г. Ресурси и структура за дигитално включваща бизнес интеграция
Д. Платформи
Е. Интегрирани комуникации с клиентите чрез Earned, Owned, Paid Media*
Ж. Преживявания на клиентите чрез достъпа им през десктоп и мобилни устройства

*Earned Media – Заслужено популяризиране –популяризиране „от уста на уста“, препоръки, ревюта и други органични методи.

 Owned Media – Съдържание, над което имате пълен контрол – Уебсайт, блог, страници в социалните мрежи и др.

 Paid Media – Платена реклама в социални мрежи, платени публикации

SMART MEDIA GROUP ПРЕДЛАГА

  • Анализ на бизнеса
  • Създаване на визия за присъствие в онлайн пространството
  • Оперативна стратегия step-by-step
  • Реализиране на техническите компоненти
  • Управление
  • Анализ и оптимизация на решенията

Смятаме, че е наистина важно за  компаниите да преразгледат настоящите си възможности, така че да бъдат достатъчно конкурентни, след което да изградим план, което налага да бъде даден приоритет на дигиталната информация.