Печатна реклама

За разлика от други канали, където е планирано рекламно време, възможностите при печата са потенциално излагане на печатни реклами в почти всеки един момент. Читателят също така има възможност за изучаване на рекламата в свободното си време, без да се ограничава до 10, 30 или 60 секунди.

Печатните реклами са по-малко натрапчиви, отколкото другите форми на медии. Радио и телевизионните реклами често прекъсват предавания, което понякога може да бъде много досадно за потребителя. С печатните медии перспективата е по-голям контрол – читателят сам преценява кога да възприеме рекламата, което изключва усещането за досада.

Печатната реклама дава възможност за разнообразно таргетиране на аудитория. При отдих, почивка, заведения и хотели и др. Добър начин рекламата Ви във вестниците да постигне успех, е да включите купон за подарък/отстъпка, който да мотивира читателят да Ви посети.

Smart Media Group предлага: регионални и национални издания с най-големи тиражи.

94% обхват

mapshm