Изграждане на ваш СОБСТВЕН интернет сайт.

Без обвързващи абонаменти и такси


Изберете своята услуга

Дизайн

Концепция

Оформление и настройки

Обучение

Избор и настройка

на хостинг

Индивидуален дизайн

Хостинг

Домейн

Онлайн чат

Снимки и банери

Лого

SEO, Google Buisness

Социални мрежи

SSL

Допълнителен език

Допълнително обучение

Допълнително оформление и 

настройки

Интеграция

ЦЕНА

Препоръчителна месечна

натовареност за посещения

от реални хора

Заявка

Интернет

Сайт


1 бр. за година / 81 лв.

1 бр. / 20 лв. + цена на домейна

1бр. / 60 лв.

5 бр. / 50 лв.

1 бр. / 70 лв.

1бр. / 250 лв.

1бр. / 150 лв.

1бр. / 80 лв.

1бр. / 250 лв.

1 час. / 20 лв.

1 бр. / 100 лв.

600 лв. / 1 бр.

3 000

5 дни

Подготовка на оферта

по Ваши изисквания

Безплатно

Интернет

Бизнес


1 час

1 бр. за година / 141 лв.

1 бр. / 20 лв. + цена на домейна

1бр. / 60 лв.

5 бр. / 50 лв.

1 бр. / 70 лв.

1бр. / 250 лв.

1бр. / 150 лв.

1бр. / 80 лв.

1бр. / 250 лв.

1 час. / 20 лв.

1 бр. / 100 лв.

900 лв. / 1 бр.

30 000

10 дни

Подготовка на оферта

по Ваши изисквания

Безплатно

Интернет

Про


Неограничен

до 5 бр.

Неограничен

до 100 учебни часа

1 бр.

до 50 бр.

1 бр. за година / избор клиент

до 100 бр.

По договаряне

над 100 000

20 дни

Подготовка на оферта

по Ваши изисквания

100 лв. / 1 бр.