Background Image

МУЗИКАЛНИ МАГАЗИНИ

От 2-3 години музикалните магазини за стриймване и купуване на музика набират все по-голяма популярност. В началото бяха популярни в България бяха основно Ituines, google play и Spotify, но вече голяма популярност набират популярност и Amazon music, Napster, Shazam, Yandex и много други.
Печелете пари, докато потребителите стриймват и купуват вашата песен от музикалните магазини.
Предлагаме качване на произведението ви в десетки онлайн магазини като Ituines, Apple music, Spotify, Google Play, Napster, Amazon, Shazam, Yandex, Deezer, Musicload и много други.