Background Image

МЕДИЙНА КОМУНИКАЦИЯ

Следващият момент, в който за да стане вашия продукт успешен и да достигне до хората са медиите. Добре оформеният материал, правилната комуникация с медиите са много важна част от реализацията.
Предлагаме изработка на PR публикации, медийна комуникация, пакетни услуги и мониторинг.

Комуникация – телевизии, БГ радиа,чужки тв и радиа
Не си мислете, че телевизиите и радиата сами ще се свържат с вас, за да почнат да излъчват произведението ви.

Предлагаме комуникация с тях, изпращане на видеа и произведения в необходимия формат.